ลงทะเบียน
นำเสนอบทความ/เข้าร่วมงาน

ขออภัย! ขณะนี้ระบบปิดการลงทะเบียนแล้ว ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะ

  พร้อมอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อและบทความวิจัยเรื่องเต็ม
  อัพโหลดไฟล์ภายหลัง (ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)
 
 
  ชำระเรียบร้อยแล้ว
  ชำระภายหลัง (ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567)
รายละเอียดอัตราค่าลงทะเบียน ผู้นำเสนอบทความ ผู้เข้าร่วมแบบไม่นำเสนอบทความ
ค่าลงทะเบียน Early bird Rate (ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) 1,200 บาท 800 บาท
ค่าลงทะเบียน Normal Rate (ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป) 1,500 บาท 800 บาท
 

ขออภัย! ขณะนี้ระบบปิดการลงทะเบียนแล้ว ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะ